<div>Moscow, Bắc Kinh sắp đạt thỏa thuận tiền tệ phá vòng vây của Mỹ</div>

.
Nguồn: www.baogiaothong.vn