Mở bán shophouse Casamia Hội An

Mở bán shophouse Casamia Hội An

Trước thời điểm bàn giao dự án 3 tháng (dự kiến vào tháng 6/2019), Casamia một lần nữa khiến nhà đầu tư chú ý với lễ mở bán shophouse diễn ra vào ngày 23/3/2019.